Polityka firmy AJL Group sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych
1.1. AJL Group sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności Klientów i przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności.
1.2. Dane osobowe przekazane przez Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i świadczenia usług. Nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

Gwarancja jakości usług
2.1. AJL Group sp. z o.o. gwarantuje, że świadczone usługi, takie jak przeróbka plików online (chiptuning), będą wykonane zgodnie z opisem i spełnią oczekiwania Klientów co do ich funkcjonalności.
2.2. W przypadku niezgodności lub wadliwości usługi, Klient ma prawo zgłosić reklamację w określonym terminie.
2.3. AJL Group sp. z o.o. podejmie działania mające na celu naprawę lub ponowne wykonanie usługi, lub w razie niemożliwości spełnienia tych warunków, zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconą za usługę.

Odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu
3.1. AJL Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu, do którego ma zostać zastosowana usługa przeróbki plików online (chiptuning).
3.2. Osoba zlecająca wykonanie przeróbki powinna być świadoma stanu technicznego danego pojazdu oraz zdawać sobie sprawę, że działanie plików może być prawidłowe tylko w przypadku, gdy pojazd jest w pełni sprawny mechanicznie.
3.3. Pliki dostarczane przez AJL Group sp. z o.o. zostały testowane na hamowni oraz wcześniej w praktyce. Jednakże, ostateczne rezultaty i działanie plików zależą od indywidualnych uwarunkowań technicznych konkretnego pojazdu.
3.4. AJL Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie plików w przypadku, gdy pojazd nie jest w pełni sprawny mechanicznie.

Reklamacje
4.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niezgodności lub wadliwości usługi świadczonej przez AJL Group sp. z o.o.
4.2. Reklamację należy zgłosić w określonym terminie od wykonania usługi.
4.3. AJL Group sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu określonego terminu i poinformowania Klienta o wyniku postępowania.

Bezpieczeństwo transakcji
5.1. AJL Group sp. z o.o. podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych Klientów.
5.2. Przekazywanie danych osobowych oraz realizacja płatności odbywają się za pomocą bezpiecznych protokołów i szyfrowania danych.

Zmiany w polityce firmy
6.1. AJL Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce firmy.
6.2. Aktualizacje polityki firmy będą publikowane na stronie internetowej, a zmiany wchodzą w życie od daty ich opublikowania.